תוכנית לימודים בעברית

אבא אמא ואני –

• העשרת אוצר מילים בעברית
• חשיפה לספרות ושירי ילדים ישראלים
• חשיפה חוויתית לאותיות בדרך לא פורמלית, בהקשר של התכנים הנלמדים בכתה.
• גנים – צעירים ובוגרים
• הכרות עם אותיות הא’-ב’ על ידי שימוש במיומנויות :
• זיהוי (צורה וצליל)
• “כתיבה”(צביעת/גזירת/יצירת האות)
• קישור בין אות ומילה (פיתוח אוצר מילים שימושי סביב האות)
*חוברת עבודה בגן בוגרים– ניצנים של אותיות/הוצאת מט”ח

קבוצה 1 –

• רכישת הקריאה והכתיבה – חלק א’:
• זיהוי אותיות ועיצורים
• פיתוח הקריאה – משלב המילה לשלב המשפט הפשוט
• פיתוח מיומנויות הבנת הנקרא
• פיתוח הכתיבה(באותיות הדפוס) – איות ושילוב המילה הבודדת במשפט
*חוברות עבודה – תל עם 1,2(מלווה בתקליטורי שמע וספרוני קריאה)

קבוצה 2 –

• רכישת הקריאה והכתיבה – חלק ב’:
• זיהוי אותיות חדשות והטייתן לפי העיצורים
• המשך פיתוח הקריאה – שילוב המילה במשפט מורכב
• פיתוח מיומנויות הבנת הנקרא
• פיתוח הכתיבה(באותיות הדפוס) – איות ויצירת משפט
• מעבר לכתיבה באותיות הכתב (בסוף השנה)

חוברות הלימוד:

*אריאות 3 ,4/מכון תל עם-מלווה בתקליטורי שמע וספרוני קריאה

קבוצות 3+4-

חזרה/ (המשך) רכישת הקריאה •
כתיבה יצירתית – כתיבת סיפור קצר בן 2 פסקאות ויותר •
פיתוח מיומנויות חשיבה בעברית •

home button

Share